Vi er i gang med akkreditering gennem den danske kvalitetsmodel, DDKM. Det betyder at vi gennemgår os selv på 18 kvalitetsstandarder, som alle klinikkens terapeuter skal leve op til. Når vi har gennemgået os selv og nedskrevet de 18 standarder får vi besøg af en ekstern kontrollant.

Utilsigtede hændelser:

Hvis du som patient oplever utilsigtede hændelse hos os håber vi, at du har tillid til at vi tager godt imod dig når du kommer og fortæller os det. Vi vil hellere have kritik direkte af dig frem for at hører det ude i byen.

Du har også mulighed for at indberette utilsigtede hændelser på https://dpsd.csc-scandihealth.com/Form/PublicSubmission.aspx?form=DPSD_Public

Klager:

Vi håber du vil klage til os, hvis der er grund til det, så vi kan arbejde på at forbedre os. Du har også mulighed for at klage hos styrelsen for patientklager. www.stpk.dk

Erstatning:

Der sker meget sjældent skade ved fysioterapi. Skulle uheldet være ud og der sker patientskade ved behandlingen eller komplikationer i forbindelse med behandling, har du mulighed for at søge erstatning på www.patienterstatningen.dk

Vi er desuden forsikret gennem danske fysioterapeuter.

Link til pjecen ”Hjælp os med at blive endnu bedre” https://stps.dk/da/~/media/9284721F392C4A4FBE738BA50F013C4E.ashx Denne pjece omfatter også information om klage- og erstatningsmuligheder.